A A A

Element odcinający OBS


Produkt:

Element odcinający Pentaflexu składa się z blachy odcinającej oraz skrzydełek powleczonych Pentaflexem.

Elementy wykonane są w długościach od 62,5 cm do 250 cm. Skrzydełka o szerokości 16,7 cm i 1,2 mm gr., możliwe są inne szerokości dla każdej grubości ściany.

Elementy dla ścian o gr.24, 25 i 30 cm są dostępne jako standard.

Zastosowanie:

Elementy Pentaflex OBS stosowane są w miejscach planowanych trwałych podziałów przekrojów betonowych. Mimo planowanej rysy gwarantowana jest jej pełna szczelność. Dzięki temu możliwe jest wykonanie szczelnych elementów konstrukcyjnych z planowanymi rysami przeciwskurczowymi.

Miejsce stosowania:

Planowane miejsca zarysowań żelbetowych ścian w budownictwie monolitycznym.
Podstawowe zalety:
  • Szybki i prosty montaż poprzez dowiązanie do zbrojenia.
  • Gwarantowane planowe wykonanie rysy skurczowej.
  • Pełne uszczelnienie połączenia.
  • Odporność na związki organiczne.
  • Proste połączenie z elementem Pentaflex.
  • Typowe długości elementów wbudowanych (250 cm).