A A A

Opis systemu


Elementy budowli (piwnice, zbiorniki, ...) z betonu nieprzepuszczającego wodę są określane w dosłownym tego słowa znaczeniu jako "biała wanna". W tych konstrukcjach beton przejmuje zarówno rolę nośną jak i uszczelniającą. Dodatkowe uszczelnienie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie jest już potrzebne.

Białe wanny zapobiegają w takich obiektach jak piwnice, podziemne garaże, tunele wnikaniu wody do środka obiektu a w zbiornikach, basenach kąpielowych uniemożliwiają wycieki płynów na zewnątrz. Podstawowymi elementami budowlanymi białej wanny są:

  • płyta denna min. grubość d ≥ 25 cm
  • ściany zewnętrzne min. grubość d ≥ 24 cm
  • płyta stropowa min. grubość d ≥ 25 cm

Przy wykonywaniu tych elementów budowli należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • przygotowanie betonu odpornego na ciśnienie wody
  • wykształcenie fug i przejść odpornych na ciśnienie wody
  • unikanie rys, przez które przenika woda.

By zachować w/w podstawowe warunki, nasi inżynierowie już na etapie przygotowania ściśle współpracują z architektami, projektantami konstrukcji, firmami wykonawczymi oraz wytwórniami betonu.

Wszystkie wymagania technologiczne w odniesieniu do betonu są każdorazowo dopasowane do specyfiki budowy i zapisane w dokumentacji wykonawczej

  • wykształcenie fug
  • skład betonu
  • zbrojenie rozdzielające rysy
  • wodoodporne akcesoria.

By uniknąć jakichkolwiek błędów, nasi technicy dokonują montażu systemu uszczelnień i jednocześnie nadzorują przebieg wykonywania prac betoniarskich (układania betonu).