A A A

Rodzaje betonów


Rodzaje stosowanych mieszanek betonowych będą każdorazowo ustalane przez firmę Hydrobeton w porozumieniu z wykonawczą firmą budowlaną i wskazaną przez nią wytwórnią betonu. W przypadku gdy firma wykonawcza zdecyduje się samodzielnie wykonywać wodoszczelną konstrukcję, jesteśmy gotowi służyć kompetentnymi radami.

Rodzaje stosowanych betonów, muszą być dopasowane do wymaganych w projekcie klas betonu oraz ewentualnych innych szczegółowych wymagań, uwzględniających specyfikę budowli.

Uwagi

W celu ustalenia ostatecznej konsystencji betonu, umożliwiającej jego dobrą urabialność, należy stosować dodatki upłynniające. Przy czym należy zagwarantować, by stosowany upłynniacz betonu BV oraz preparat FM wzajemnie się tolerowały.

Maksymalne ilości dodawane do betonu a określone przez producenta nie powinny być przekraczane. Dodawanie wody do mieszanki betonowej na budowie jest możliwe jedynie po uzgodnieniach przedstawicielem firmy Hydrobeton.

Ponadto przedstawiciel firmy Hydrobeton jest uprawniony do odmowy udzielenia zgody na wbudowanie danej partii betonu, jeżeli nie spełnia ona założonych wymagań.