A A A

Ściany z betonu monolitycznegoW systemie minimalna grubość ściany powinna wynosić 24 cm, a minimalny stopień zbrojenia przekroju 0,10 % z każdej strony.

Niezbędne dla danego elementu dodatkowe pręty zbrojeniowe zostaną określone przez firmę Hydrobeton.

Zaplanowane przerwy robocze między poszczególnymi odcinkami ścian oraz zastosowane rodzaje betonów zostaną dopasowane do wymagań określonych dla konstrukcji w konkretnym projekcie.