A A A

Wbudowanie elementów


Przebieg montażu:

  • ustalenie kierunku montażu elementów prefabrykowanych
  • Przy ustawianiu pierwszej ściany listwy PENTAFLEX FTS mocowane są na obu końcach ściany, do czoła zewnętrznej płyty i łączone z listwą PENTAFLEX KB zatopioną w płycie przyziemia.
  • odpowiednio do kierunku montażu, na wolnym końcu każdej następnej ściany montuje się ponownie listwę PENTAFLEX FTS i łączy znowu z wystającą z płyty przyziemia listwą PENTAFLEX KB
  • ostatni element ścienny, zamykający koronę ścian, wsuwa się ostrożnie między już zmontowane ściany i stabilizuje.